ביטוח מנהלים

חיסכון קצבתי המיועד לטווח ארוך ונחשב כחלופה לקרן הפנסיה וקופת הגמל. ביטוח מנהלים עובד לפי חוזה אשר נקבע בין חברת הביטוח למבוטח. ביטוח מנהלים כולל הבטחת קצבה בגיל פרישה וכן מרכיב מוות ונכות. ביטוח מנהלים מהווה חיסכון פנסיוני המאפשר גמישות והתאמה אישית של גובה הכיסויים בהתאם לצרכיכם, מצבכם המשפחתי והבריאותי ומגוון פרמטרים נוספים. ביטוח מנהלים כולל בין השאר חיסכון לגיל פרישה, ביטוח אובדן כושר עבודה ונכות וביטוח חיים (ריסק).

יתרונות ביטוח המנהלים

ביטוח המנהלים מעניק שפע יתרונות למבוטחיו ביניהם, גמישות מיטבית בבחירת אפיקי השקעה, מוטבים וסכומי ביטוח למקרה פטירה ולאובדן כושר עבודה בהתאם לצרכי המבוטח. כמו כן, היות ומדובר בחוזה בינכם לחברת הביטוח הוא אינו ניתן לשינוי חד צדדי ולכן התנאים המופיעים בו קובעים את דמי הניהול ותנאי החיתום שלו. תעריפי הכיסוי הביטוחי קבועים וידועים מראש. ביטוח מנהלים בשונה מקרן פנסיה אינו מצריך תקופת אכשרה בת 60 חודשים בה אינך מבוטח על מחלות שקדמו להצטרפות, אלא ביטוח החל מהיום הראשון. יתרון נוסף של ביטוח המנהלים על פני קרן פנסיה הוא בקביעת המבוטח עצמו למי ישולמו תשלומי הביטוח במקרה מוות.

חסרונות ביטוח המנהלים

החיסרון המרכזי והבולט בביטוח מנהלים אלו דמי הניהול הגבוהים שבו לעומת אלו הקיימים באלטרנטיבות.
בנוסף, קיים קנס בסך 35% על סכום החיסכון במשיכה הנעשית טרם המועד או שאינה עפ"י חוק.

לסיכום: ביטוח מנהלים הוא מוצר חיסכון קצבתי בעל מגוון יתרונות נהדרים שמעניקים בראש ובראשונה שליטה על נושא הניהול הפנסיוני היות ומדובר בחוזה כתוב מראש בעל אפשרויות גמישות. חסרונו העיקרי הוא למעשה עלויותיו הגבוהות ביחס למוצרים הפנסיוניים המקבילים.

לקבלת הצעה ומידע נוסף בנוגע לביטוח מנהלים – צור קשר