קופות גמל

 מוצר חיסכון פנסיוני לטווח ארוך, מהווה חלופה לקרן הפנסיה וביטוח המנהלים ומעניק קצבה בגיל הפרישה.
להבדיל מקרן פנסיה וביטוח מנהלים הכוללים מרכיב ביטוח שארים ואובדן כושר עבודה, קופת גמל משמשת עבור צרכי חיסכון בלבד. החיסכון לקופת גמל עבור שכירים מתבצע על ידי מעסיק באמצעות הפקדות חודשיות אל מול עצמאי המפקיד לקופת גמל בכוחות עצמו. החל מ-2008 נחקקה תקנה על פיה – חיסכון אשר נצבר עד לאותה שנה ניתן למשיכה בצורה הונית לעומת כספים שהופקדו בקופ"ג החל מאותה שנה ומיועדים עבור חסכון קצבתי בלבד לפרישה.

יתרונות קופת הגמל

קופת גמל נהנית ממספר יתרונות מצוינים בעבור החוסכים דרכה: מגוון מסלולי השקעה ברמות סיכון שונות על פי רצונכם ביניהם מסלול מנייתי, סולידי, שקלי ועוד. בנוסף, טוב לדעת כי המעבר בין הגופים המנהלים את קופות הגמל הוא גמיש ופשוט היות ומדובר במוצר חיסכון ללא מרכיב ביטוחי. כמובן שלא נשכח לציין כי ישנו פטור ממס רווח הון על החיסכון.

חסרונות קופת גמל

כפי שהוזכר קודם לכן, קופת גמל "סובלת" ממחסור ברכיב ביטוחי ומוגדרת כמוצר חיסכון בלבד. היות והדבר הוא כזה, קיימת חובה ליצור ביטוח באופן פרטי, דבר שמייקר במרבית המקרים את עלות העסקה הכוללת, כלומר את דמי הניהול המשולמים. חיסרון נוסף (בדומה לחלופות) הינו קנס כספי בסך 35% מהחיסכון בעת משיכה טרם המועד או שאינה עפ"י חוק.

לסיכום: קופת גמל זהו מכשיר חיסכון ארוך טווח המיועד עבור קצבה חודשית לאחר הפרישה, יחד עם זאת נחשבת קופת גמל לחיסכון בלבד ללא מרכיב ביטוחי.

לקבלת הצעה ומידע נוסף בנוגע לקופות גמל – צור קשר