ביטוח אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה נחשב לאחד הביטוחים ההכרחיים כדי להיות בראש שקט במקרה בו תעברו תאונת עבודה ולא תהיו מסוגלים לעבוד יותר כלל או ספציפית בתחום העיסוק הקודם שלכם.

מהו אובדן כושר עבודה?

ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח הכנסה חלופית ליחיד או למשפחה, במקרים בהם מפרנס משמעותי אינו יכול לעבוד ולהתפרנס באופן מלא או חלקי עקב מחלה או תאונה. המשמעות הכספית של ביטוח אובדן כושר עבודה עבור המבוטחים ומשפחתם יכולה להגיע למיליוני שקלים. לצורך מצבים אלו וכדי להימנע ממצב בו אדם אינו יכול להתפרנס כתוצאה מאובדן כושר עבודה, קיים ביטוח אובדן כושר עבודה בו מבוטחים כל תושבי ישראל על ידי המוסד לביטוח לאומי, לצד האפשרות לביטוח אובדן כושר עבודה באופן פרטי דרך חברות הביטוח השונות.

אובדן כושר עבודה מלא

מדובר באדם אשר איבד את כושר העבודה שלו באופן מוחלט (75% ומעלה). משמעות הדבר היא כי הנפגע לא יכול לעבוד בכל עבודה שהיא, זאת אומרת, לא במקצוע בו עסק טרם הפגיעה ולא בכל מקצוע אחר. מכאן כי הנפגע אינו יכול לפרנס עצמו והוא זקוק לתמיכה כספית בכדי שיוכל להתקיים. אמנם, המוסד לביטוח לאומי מעניק כיסוי ביטוחי, אך רבים בוחרים לחתום בנוסף גם על פוליסת ביטוח פרטית, כדי לחיות ברווחה, במקרה של אובדן כושר עבודה.

אובדן כושר עבודה חלקי

מצב בו הנפגע יכול לעבוד ולהתפרנס, אך לא כבעבר. במצב מסוג זה לא יכול אדם לעבוד במקצוע שרכש ועליו לעבוד עתה בתחום אחר, בו רמת השכר תהיה נמוכה יותר משמעותית. כנ"ל לגביי מצבים בהם הנפגע יכול לעבוד במקצוע שלו אך בהיקף משרה נמוך. מצב זה מזכה את הנפגע בפיצוי כספי משני המוסדות, בהתאם לחוק ולתנאי הפוליסה.

קצבת נכות (אובדן כושר עבודה) מביטוח לאומי משפיעה על סכום הקצבה מחברת הביטוח?

לא, אין כל קשר בין הקצבאות השונות מהסיבה הפשוטה כי ביטוח אובדן כושר עבודה הוא פרטי.
קיימות פוליסות חריגות בהן קיים קיזוז קצבאות מהמוסד לביטוח לאומי.

לסיכום: לעולם אין לדעת מה יקרה מחר, בטחו את עצמכם בביטוח חשוב מאין כמותו עוד היום.

לקבלת הצעה ומידע נוסף בנוגע לביטוח אובדן כושר עבודה – צור קשר