ביטוחים

עומדים בפניי לקיחת משכנתא מהבנק לצורך רכישת דירה? ביטוח משכנתא הוא תנאי חובה למקרה שחלילה לא תוכלו לעמוד בהחזר התשלומים אליו התחייבתם ומורכב משני ביטוחים שונים: ביטוח חיים למשכנתא וביטוח מבנה לדירה.